Edebiyat Fakültesi Dergisi

Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 1983 yılından bu yana yayın hayatındadır. Edebiyat Fakültesi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi tarafından dizinlenmektedir.

Kapak Sayfası

Makaleler

BİR TIBBİ ŞİİRİN HİKÂYESİ: BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRSEL YARATICILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Alphan Yusuf Akgül
Melih Cevdet Anday’a Göre Sanat PDF
Ali Algül
Toplumsal Hayat ve Edebiyat Bağlamında Türkçülüğün Esasları’nda Esnaf Sistemi PDF
NURAY ASAN
Voices from the past: Music in The Ice People PDF (English)
F. Zeynep Bilge
2-4 Yaş Grubu Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin Gelişimi PDF
Eda Can, Gülmira Kuruoğlu, Günay Kırkım
Halide Edip’in Zeyno’nun Oğlu Romanında Analar, Oğul ve Kutsal Vatan* PDF
Günil Özlem Ayaydın Cebe
Üniversite Öğrencilerinin Kimliklerinin Cinsiyet ve Kültüre Göre İncelenmesi: Türkiye ve Amerika Örneklemlerinin Kıyaslanması PDF
Gözde Özdikmenli-Demir
Reimagining the Epic: Historical and Collective Memory in Nazım Hikmet and Pablo Neruda PDF (English)
Özen Nergis Dolcerocca
Joyce’s “Penelope” Revisited: A Stylised Monologue on Female Embodiment PDF (English)
Zeynep Zeren Atayurt-Fenge
Postcolonial Accommodations: Hospitality and Performance in "The Tropical Breeze Hotel" and "Pantomime" PDF (English)
Emine Fişek
Freud und Genus PDF (Deutsch)
Yusuke Kaneko
Bilge Karasu’nun “Bir Ortaçağ Abdalı” Adlı Öyküsünde Arketipler ve Semboller PDF
Figen Karaçay
Bir Gül ile Üç Bülbül: Açımlanmış Şiirsel Metaforlar ve Türk Şiirinde Gül Metaforuna Bilişsel Bir Yaklaşım PDF
Murat Luleci
The Critic of Modern Life and Edgar Allan Poe's "Murders in the Rue Morgue" PDF (English)
Hande Tekdemir
British Imperial Rhetoric, Pukka Sahibs, Memsahibs and Orientals in Burmese Days by George Orwell PDF (English)
Abdullah Nejat Töngür
Ahmet Mithat Efendi’nin Kaleminden Kültür, Kimlik ve Algı Ekseninde Solyotlar PDF
Koray Üstün


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.