Edebiyat Fakültesi Dergisi

Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 1983 yılından bu yana yayın hayatındadır. Edebiyat Fakültesi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi tarafından dizinlenmektedir.

Kapak Sayfası

Makaleler

A Gothic Ecocritical Analysis of Bram Stoker’s Dracula PDF (English)
Başak Ağın Dönmez
Türkiye’de ve Türki Cumhuriyetlerde Çocuk Edebiyatının Tanıtımında Filatelik Materyallerin Önemi PDF
Hakan Anameric, Fatih Rukancı
La Tension Narrative dans “J’abandonne” de Philippe Claudel PDF (Français)
Fulya Boyraz, Ayşe Eziler Kıran
19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet-Eşrâf-Toplum İlişkileri: Uşak Eşrâfından Acemzâdelerin Tarihine Katkı PDF
Biray Çakmak
Türk Standart Düzelti İşaretleri PDF
Binnur Erdağı Doğuer
Üniversite Düzeyinde Dil Öğrencilerinin Sözlük Kullanımı-The Dictionary Use of Language Students at the University Level PDF
Pınar İbe Akcan
Yazılı Metinden Sözlü Çeviride Akıcısızlık ve Duraklar: Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Yaklaşım PDF
Neslihan Kansu Yetkiner, Lütfiye Oktar, Yasemin Yavuz, Murat Özgen
Prens Kuza’dan Prens Karl’a: 1866 Romanya Krizi Karşısında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu PDF
Özhan Kapıcı
Search for Female Identity in an Urban Environment in Thackery’s Vanity Fair and Mrs. Gaskell’s Cranford. PDF (English)
Alev Karaduman
Tüketim Markalarının Anlamlandırılma Süreçleri ve Markalar Arası Zihinsel Hiyerarşi Üzerine Bir Araştırma PDF
neval karanfil
İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlar Ölçeği PDF
Nihal Mamatoğlu
Türk İşaret Dilinde Karşılığı Olmayan Sözcüklerin Çevirisinde Uygulanan Bazı Stratejiler PDF
Aysen Zeynep Oral
Relevance through Ambivalence in the Girl’s Own Paper: “Robina Crusoe” as a Popular Girl’s Robinsonade PDF (English)
Seda ÖZ, Sinan AKILLI
Die Defizithypothese von Bernstein und die sprachliche Verschiedenheit der türkischen Kinder in Deutschland PDF (Deutsch)
Derya Sarışık
Narrating the journey to sound for health communication in Turkey PDF
Burcu Şimşek
Tarihin Tarihsizleştirilmesine Örnek Olarak Kapitülasyonlar PDF
Gülay Tulasoğlu
The Green Shakespeare: An Ecocritical Reading PDF (English)
Himmet UMUNÇ
Yunan İhtilâlinde Osmanlının Rumeli'de ve Anadolu'da Aldığı Güvenlik Önlemleri: Tedâbîr-i Osmâniyye PDF
Filiz Yaşar
Geoffrey Chaucer’s Hybrid Woman: The Prioress in The Canterbury Tales PDF (English)
Nazan Yıldız
Hyperbel Als Ausdrucksform In den Antrittsreden der Türkischen Premierminister und Deutschen Bundeskanzler. Ein Beitrag zur Politolinguistischen Analyse PDF (Deutsch)
Onur Yılmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.