Edebiyat Fakültesi Dergisi

Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 1983 yılından bu yana yayın hayatındadır. Edebiyat Fakültesi Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Edebiyat Fakültesi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi tarafından dizinlenmektedir.

Kapak Sayfası

Makaleler

Konjonktür, Tarih ve Tarihçi: Metot Vurgulu Bir Araştırma PDF
Ramazan ACUN
Kültürel Rekabet ve Üstünlükler Bağlamında Osmanlı-İran İlişkileri:1718-1730 PDF
Ünal ARAÇ
Türkçe ve Almanca Arasındaki Sözde Eş Değerler PDF
Müge ARSLAN
Domuztepe’de Bulunan Halaf Dönemi Mühürlerinin Tipolojik Özellikleri ve Sosyal İşlevleri PDF
Çiğdem ATAKUMAN
Erken Döneminde S.T. Coleridge’in Dini ve Politik Görüşleri Arasındaki İlişki PDF
Nurten BİRLİK
Tepecik-Çiftlik Neolitik Topluluğunda Süt Köpekdişlerindeki Lokalize Hipoplaziler (SKLH) Üzerine Bir İnceleme PDF
Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA
Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Yer Alan Kalıplaşmış Sözlerin Politik Söylemdeki Yeri PDF
Esra DARICI, Ece KORKUT
Halk Dilini Yansıtması Açısından Edebiyat Dışı Metinler: Tarihî Tıp Metinleri Örneklemesi PDF
Binnur ERDAĞI DOĞUER
“Cam Kırıkları Parkı” Romanında Kadına Şiddetin ‘Sessiz’ Kurbanları Olan Çocuklar Sorunu PDF
Sabri EYİGÜN
German Ethnic Identity in Chicago Before and During the First World War PDF (English)
Ülkü GÜNEY
Nazım Hikmet Ran’ın Farsçaya Çevrilen Eserleri PDF
Yeşim IŞIK
Dombey and Son: A Reading of Nature PDF
Azer Banu KEMALOĞLU
The Boy in the Striped Pyjamas as a Representation of German Victimhood PDF
Ceylan ÖZCAN
TBMM’de Bir Cumhuriyet Aydını: Dr. Fatma Memik PDF
Savaş SERTEL
Viktorya Dönemi İngiltere’sinde Kadın Bedeni Politikaları ve Kadınların Spora Katılımı PDF
Pınar TAŞDELEN, Canan KOCA
Dialogue in Aphra Behn’s Oroonoko, or the History of the Royal Slave PDF (English)
Violetta TROFIMOVA
Fremderfahrung und Grenzüberschreitungen in Jan-Philipp Sendkers Roman „Das Herzenhören (2002)“ im Rahmen der Transkulturalität PDF (Deutsch)
Dilek TURAN
Meninski’nin Türk Dili ve Kültürü Üzerine Görüşleri: Bir Değerlendirme PDF
Himmet UMUNÇ
Vidin Sicillerine Göre Ziştovi ve Yaş Antlaşmalarının Osmanlı Taşrasında Uygulanışı PDF
Nagehan ÜSTÜNDAĞ ÖZDEMİR
Analysing Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings and Interpreter Training PDF (English)
Nihal YETKİN KARAKOÇ

Kitap Tanıtımı

Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu PDF
Yunus SATILMIŞ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.